ការងារបន្ទាន់ ក្នុងកំឡុងពេលបិទខ្ទប់ សម្ភាសន៍តាមអ៊ីនធឺណិត

ការងារដែលកំពុងរើសបន្ទាន់ ក្នុងកំឡុងពេលបិទខ្ទប់

ដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺកូវីដក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសភាពមិនសូវល្អ ដែលបង្កអោយមានការផ្អាកពាណិជ្ជកម្មជាច្រើន។ អ្នកអត់ការងារបានកើនឡើង ហើយចង់រកការងារវិញគឺមិនស្រួលប៉ុន្មានទេ ដោយសារតែយើងមិនដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនមួយណា ដែលគេនៅកំពុងរកបុគ្គលិកអោយចូលបំរើការងារក្នុងកំឡុងបិទខ្ទប់នេះ ដាក់ពាក្យច្រើនកន្លែងគឺស្ងាត់រហូត។ ដោយសារមូលហេតុទាំងនេះហើយ ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់ជួយសំរួលដល់ការស្វែងរកការងារ និងមិនខ្វះខ្ជាយពេលវេលាច្រើន​ដោយបង្ហាញតែការងារដែលគេកំពុងរើសបន្ទាន់ នឹងអាចសំភាសន៌តាមរយះអ៊ីនធើណែត ដោយក្រុមហ៊ុនល្អៗមួយចំនួន​ ដូចខាងក្រោម៖

ការងារក្នុងផ្សារទំនើបធំៗ (Malls)

(ចុចលើមុខតំណែងដើម្បីមើលពត៌មានលំអិត)

 1. B2B Sales Admin
 2. Product Marketing Executive
 3. Account Coordinator
 4. Video Production Assistant (6months)
 5. Field Marketing (Executive)
 6. Mall Operation Deputy Manager
 7. Assistant Manager for E-commerce business
 8. Officer for E-commerce business
 9. Administrator
 10. Sales & Marketing Assistant Manager (Tenant Management)
 11. Sales & Marketing Assistant Manager (Promotion Management)
 12. MALL Admin Officer / Assistant Manager (Training and document/process management)
 13. Marketing Officer (Advertising & Event Planning)
 14. Marketing Strategy Assistant Manager (Promotion Plan)
 15. Data Analysis Assistant Manager
 16. Account Receivable Officer
 17. Construction Assistant Manager
 18. Creative Social Media Marketing Assistant Manager
 19. Backend Developer (Vue JS, Laravel) 1800$

Accounting Firms Jobs

 1. Audit Manager
 2. Audit seniors

IT / Programmer / Digital Marketing Jobs

 1. Customer Application Developer
 2. Platform developer
 3. Web Developer
 4. UI/UX and Designer (1000-1300$)
 5. Digital Marketing Manager (2000$)
 6. Pre Sale Consultant (1000-1500$)
 7. Sale Solution Specialist (700-1000$)
 8. System Engineer (1000-1300$)
 9. Sales Specialist
 10. Web Designer UI_UX (ព្រែកលាប)
 11. Graphic Designer (ព្រែកលាប)
 12. Digital Marketing Manager (ព្រែកលាប)
 13. UI_UX Designer 3D (ព្រែកលាប)

ការងារខាងផ្នែកសំណង់ អគារ ផ្លូវ លូ

 1. Quantity Surveyor​ (Siem Reap)
 2. Plumbing Design Engineers
 3. Safety Officer (Kampong Chhnang)
 4. Surveyor (Oudong)
 5. Site Engineer (Kampong Chhnang)
 6. Site Engineer (Pursat province)
 7. Surveyor (Pursat province)

ការងារផ្សេង

 1. Store Manager
 2. Accounts & Admin Assistant
 3. Production Control (Garment)​ (1000-3000$)
 4. Branch Assistant Manager (Japanese Speaker)
 5. Order Management staff
 6. Head of Country Human Resources (4000-5000$)
 7. Nurse / Production staff(Bavet)
 8. Purchasing Manager (1200-2500$)
 9. Sales (Realestate)
 10. Sales Manager (Realestate)
 11. Mechanical Engineers
 12. Area Sales Manager (Oil/Petroleum)
 13. Sales Logistics Officer
 14. Sales Consultant
 15. Business Support Consultant
 16. Corporate Staff (Japanese Speaking)(1000-1800)
 17. Junior Accounting Consultant

សូមអធ្យាស្រ័យក្នុងការបង្ហាញការងារជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ នេះក៏ដោយសារតែការរៀបរៀងមានរយៈពេលខ្លី។