ឱកាសការងារបន្ទាន់៥០តំណែងសម្រាប់សប្តាហ៏នេះ

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ចំនួន៥០តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Legal Compliance / General Manager (Up to $4,000) ខណ្ឌចំការមន
 2. Senior Finance Manager ($1,000 Up) បាក់ទូក
 3. Collection Manager (Up to $1,200) ទួលទំពូង
 4. HR / General Affair Manager ($1,000 Up) បាក់ទូក
 5. Senior Tax / Accountant ($800 – $1,200) បឹងកេងកង
 6. Manager / Japanese Speaking ($750 Up) ខណ្ឌចំការមន
 7. Management Support Officer / Japanese Speaking ($550 – $900) ខណ្ឌ៧មករា
 8. HR / Administrator / Chinese Speaking ($500 – $1,000) កោះពេជ្រ
 9. Japanese Translator ($500) បឹងកេងកង
 10. Japanese Translator / Research Assistant ($500 Up) ភ្នំពេញ
 11. General Manager Assistant / Japanese Speaking ($500 Up) សែនសុខ
 12. HR / Administrator ($400 – $500) ខណ្ឌដូនពេញ
 13. Risk Management Officer ($400 Up) ជ្រោយចង្វារ
 14. Accountant ($350 – $500) ខណ្ឌចំការមន
 15. Assistant Operation Manager ($300 – $400) មេមត់
 16. Accountant ($300 – $500) បាក់ទូក
 17. HR Officer ($300 – $500) បាក់ទូក
 18. Administrator ($300 – $500) ខណ្ឌដូនពេញ
 19. Administrator ($300 – $500) តាខ្មៅ
 20. Japanese Translator ($250 – $450) ភ្នំពេញថ្មី
 21. Logistics Sales Assistant / Deputy Manager / Chinese Speaking ($500 Up) ខណ្ឌចំការមន
 22. Marketing Communicator ($1,000 Up) ខណ្ឌដូនពេញ
 23. B2B Purchaser ($600 – $1,000) សែនសុខ
 24. Sales Officer ($500 – $700) បាត់ដំបង
 25. Product Marketing Executive ($500 – $800) ខណ្ឌដូនពេញ
 26. Marketing Support Executive ($400 Up) ជ្រោយចង្វារ
 27. Sales Officer / Japanese Speaking ($400 – $1,200) ទួលទំពូង
 28. Logistics Sales Officer / Chinese Speaking ($400 Up) ខណ្ឌដូនពេញ
 29. Sales Officer / Japanese Speaking ($300 – $400) កំបូល
 30. Marketing Officer / Manager ($300 Up) បាក់ទូក
 31. Sales Executive ($250 – $500) ច្បារអំពៅ
 32. Sales (Intern / Executive / Senior) ($200 – $900) ខណ្ឌ៧មករា
 33. Corporate Sales Manager ($1,500 – $1,600) ខណ្ឌដូនពេញ
 34. Planning Executive (Up to $700) ខណ្ឌដូនពេញ
 35. Ticketing Service Supervisor (Up to $800) ខណ្ឌដូនពេញ
 36. Video Creator (Travel Vlogger) (Up to $700) ខណ្ឌដូនពេញ
 37. Ticketing Operation Manager ($1,500 – $1,600) ខណ្ឌដូនពេញ
 38. Strategic Planning & Analysis Executive ($400 Up) ជ្រោយចង្វារ
 39. Litigation Management Manager​ ($400 Up) ជ្រោយចង្វារ
 40. Service Media Solution Executive​ ($400 Up) ជ្រោយចង្វារ
 41. Application Management Officer​ ($250 Up) ជ្រោយចង្វារ
 42. Underwriting Manager​ / Chinese Speaking (Up to $1,800) ខណ្ឌ៧មករា
 43. 3D CAD Operator ($800 – $1,500) ខណ្ឌចំការមន
 44. Hall Service Assistant Manager / Japanese Speaking ($500 – $700)
 45. Order Taker / Japanese Speaking ($400 – $600) បាវិត
 46. Wen Developer ($350 Up) ខណ្ឌចំការមន
 47. Production Control Officer ($350 – $500) តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
 48. CAD Operator / Japanese Speaking ($300 – $400) ចាក់អង្រែ
 49. Planning / Product Development Assistant / Chinese Speaking ($300 – $450) តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
 50. Messenger ($200 – $300) ខណ្ឌចំការមន

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​ ៧៧៧​ ​២២១ ។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​ ៧៧៧ ២២១ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។