ឱកាសការងារ១៩តំណែង នៅតាមបណ្តាខេត្ត

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ចំនួន១៩តំណែងនៅខេត្ត កំពង់ស្ពឺ​ កណ្តាល កោះកុង ប៉ោយប៉ែត បាត់ដំបង និងបាវិត​ ។​ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Quality Control Officer (Up to $1,500)
 2. Plantation Manager ($ Negotiable)
 3. Accounting Manager / Chinese or Korean Speaking ($1,000 – $1,500)
 4. CSR Manager / Chinese or Korean Speaking ($1,000 – $1,500)
 5. Japanese Translator ($700)
 6. Sales Officer ($500 – $700)
 7. Production Management Officer / Japanese Speaking ($500 – $700)
 8. Import Officer ($450 – $500)
 9. Order Taker / Japanese Speaking ($400-$600)
 10. Field Collector ($400 Up)
 11. Credit Officer ($400 Up)
 12. Nurse / Production Management Officer ($350 – $500)
 13. Production Management Officer ($300 – $500)
 14. IT Officer ($300 – $500)
 15. Accountant ($300 – $500)
 16. Material / Stock Control Officer ($300 – $500)
 17. QA / Production Line Management Officer ($300 – $600)
 18. Chef ($300 – $500)
 19. HR Officer ($300 – $500)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​ ៧៧៧​ ​២២១ ។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។