ឱកាសការងារ២០តំណែង នៅតាមបណ្តាខេត្ត

ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ចំនួន២០តំណែងនៅខេត្ត កំពង់ស្ពឺ​ កណ្តាល កោះកុង ប៉ោយប៉ែត បាត់ដំបង និងបាវិត​ ។​ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Translator (Japanese & Chinese) ($ Negotiable)
 2. Quality Control Officer (Up to $1,500)
 3. Japanese Translator ($700)
 4. Production Management Officer ($500 – $700)
 5. Japanese Translator ($500 Up)
 6. Import Officer ($450 – $500)
 7. Loan Collection Officer ($400 – $600)
 8. Order Management Officer ($400 – $600)
 9. Field Collector ($400 Up)
 10. Senior Civil Engineer ($400 – $700)
 11. Nurse / Production Officer ($350 – $500)
 12. HR Officer ($300 – $500)
 13. Production Management Officer ($300 – $500)
 14. IT Officer ($300 – $500)
 15. Accountant ($300 – $500)
 16. Chef ($300 – $500)
 17. Japanese Translator ($300 – $600)
 18. QA / Production Line Management Officer ($300 – $600)
 19. Sales Representative ($250 Up)
 20. Reporter ($220 – $300)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​ ៧៧៧​ ​២២១ ។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។