ការងារបន្ទាន់ទាំង១៥តំណែង នៅក្នុងរោងចក្រតំបន់សេដ្ធកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ

ការងារបន្ទាន់ទាំង ១៥ តំណែងសម្រាប់ខែនេះនៅក្នុងរោងចក្រតំបន់សេដ្ធកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ។ សម្រាប់អ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៏ស្វែងរការងារ កុំភ្លេចចូលមើលការងារបន្ទាន់ៗខាងក្រោម៖

 1. Factory Manager​ (800-1,200$)
 2. Production Management (600-900$)
 3. Quality Control (600-900$)
 4. Corporate Planning Supervisor (500-700$)
 5. Graphic Designer (500-700$)
 6. Marketing Officer (400-600$)
 7. Chinese Translator (400-600$)
 8. Total Industry Engineer (350-500$)
 9. អ្នកកាត់ពុម្ភស្បែកជើង (400-500$)
 10. Quality Assurance (350-500$)
 11. Team Leader (350-500$)
 12. Production Engineer (350-500$)
 13. Warehouse Officer (Forklift Driver) (350-500$)
 14. Production Engineer (300-550$)
 15. Production control / Nurse (200-300$)

 

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។