ការងារបន្ទាន់ទាំង១១សំរាប់អ្នកIT

សព្វថ្ងៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាពិតជាមានការរីកចម្រើន និង ទូលំទូលាយ។ គ្រប់បណ្តាក្រុមហ៊ុន ក៏ដូចជាអាជីវកម្មផ្សេងៗពិតជាមានតម្រូវការធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញផ្នែកពត៌មានវិទ្យានេះ ជាហេតុធ្វើអោយទីផ្សារការងារផ្នែកនេះមានភាពទូលំទូលាយ ។ ហើយយើងក៏មានមុខតំណែងការងារជាច្រើន នៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះ ដូចជាIT/ Programmer / Web Developer ជាដើម ។

ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែស្វែងរក ឬមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរអាចចូលមើលការងារនីមួយៗខាងក្រោមបាន ៖

 1. Software Engineer ($1,200 – $2,500)
 2. JAVA Developer ($1,000 – $1,500)
 3. Senior Software Developer ($1,000 – 1,500)
 4. Software Developer ($1,000 – $1,800)
 5. Network Engineer ($500 – $700)
 6. Junior Software Developer ($500 – $800)
 7. Platform Developer (JAVA) ($500)
 8. Web Developer ($400 – $700)
 9. Mobile Front-End Developer ($400 – $800)
 10. IT Technician ($350 – $500)
 11. IT Programmer ($300 – $600)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។