ការងារល្អៗទាក់ទងនឹងភាសាជប៉ុនជាច្រើនតំណែងកំពុងរង់ចាំអ្នក

ក្រុមហ៊ុនកំពុងជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលអាចប្រើប្រាស់ភាសាជប៉ុនបាន ដូចជា ផ្នែកគ្រូបង្រៀនភាសាជប៉ុន ផ្នែកគ្រប់គ្រង​ ផ្នែកលក់ ផ្នែករដ្ឋបាល ជំនួយការ សេវាកម្មផ្តល់ពត៌មានជូនអតិថិជន ផ្នែកសំណង់ជាដើម ដែលមានទាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងខេត្តមួយចំនួនផងដែរ ។ បើសិនជាអ្នកមានបំណងចង់រក ឬផ្លាស់ប្តូរការងារទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន នេះជាឳកាសល្អហើយប្រញ៉ាប់ទាក់ទង នឹងធ្វើការផ្ញើ CV មកឥឡូវ​នេះ ។ 

តោះមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើមានតំណែងអ្វីខ្លះដែរ។

 1. Bridge Engineer​ (Up to $2,000)
 2. Japanese/Chinese Translator ($1,000 – $1,500)
 3. Sales Officer ($1,000 – $1,300)
 4. School Director ($1,000 – $1,500)
 5. Sales Officer ($700 – $800)
 6. Japanese Interpreter/Translator ($650 – $750)
 7. Japanese Translator/Warehouse Officer ($600 – $700)
 8. General Affair Officer/Japanese Translator ($500 – $1,300)
 9. Online Receptionist ($450 – $850)
 10. Japanese Translator/Administrator ($400 – $550)
 11. Assistant Manager ($400 – $800)
 12. Office Leader ($400 – $800)
 13. Japanese Teacher ($350 – $500)
 14. Administrator ($300 – $450)
 15. Japanese Teacher/Administrator ($300 Up)
 16. Japanese Translator ($300 – $400)
 17. Administrator/Marketing Officer ($300 – $350)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១។

សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។