ការងារន្ទាន់២០តំណែង​​​ សម្រាប់អ្នកចេះភាសាជប៉ុនឬភាសាចិន

ការងារបន្ទាន់ទាំង២០សំរាប់អ្នកចេះភាសាជប៉ុននិងចិន ។ សំរាប់អ្នកដែលចេះភាសាជប៉ុននិងចិនហើយកំពុងស្វែងរកការងារ ឬមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ កុំភ្លេចចូលមើលការងារខាងក្រោមនេះ ៖

Japanese Speaking Jobs

 1. Translator (Japanese or Chinese) ($ Negotiable)
 2. Administrator ($1,000-$1,400)
 3. Japanese Translator (Up to $700)
 4. Japanese Translator ($600-$800)
 5. Sales & Marketing Officer ($600-$1,000)
 6. Japanese Translator ($550 Up)
 7. Service Staff ($500)
 8. Japanese Translator ($500 Up)
 9. Customer Service Officer ($500-$800)
 10. General Business Officer ($500 Up)
 11. Senior Tax Accountant ($500-$800)
 12. Monitoring Operator ($400-$600)
 13. Japanese Translator ($300 Up)
 14. Junior Tax Accountant ($250-$500)

Chinese Speaking Jobs

 1. Production Manager ($1,500 Up)
 2. Translator (Japanese or Chinese) ($ Negotiable)
 3. CEO Secretary (Up to $1,200)
 4. Operation Officer ($700 Up)
 5. Export Officer ($600-$650)
 6. Sales Executive ($500-$1,500)

 

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។