ការងារបន្ទាន់ទាំង១២តំណែង នៅក្នុងរោងចក្រតំបន់សេដ្ធកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ

ការងារបន្ទាន់ទាំង ១២ តំណែងសម្រាប់ខែនេះនៅក្នុងរោងចក្រតំបន់សេដ្ធកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ។ សម្រាប់អ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៏ស្វែងរការងារ កុំភ្លេចចូលមើលការងារបន្ទាន់ៗខាងក្រោម៖

 1. Factory Manager​ ($800 – $1,200)
 2. Marketing Officer ($400 – $600)
 3. Senior Import/Export Operation Officer ($400 – $600)
 4. Production Engineer ($400 – $550)
 5. Chinese translator/Document Controller ($400 – $600)
 6. ISO Supervisor ($400 – $600)
 7. Shoe Sample Maker (Chinese Speaker) ($400 – $500)
 8. Production Planning & Logistics Officer ($350 – $450)
 9. Engineer ($350 – $450)
 10. QA/QC Officer ($300 – $400)
 11. Administrator ($250 – $350)
 12. Mechanical ($250 – $320)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។