ក្រុមហ៊ុន ដូនពេញ អាហ្គ្រីកូ គឺជាក្រុមហ៊ុនមានសកម្មភាពក្នុងវិស័យកសិកម្មនៃក្រុមហ៊ុន THAGRICO នៅប្រទេសកម្ពុជា មានប្រមាណជិត 8.000 ហិចតាដាំដំណាំបណ្ដាឈើហូបផ្លែដូចជា៖ ចេក តាង៉ែន ម្នាស់ ខ្នុល)។ ក្នុងថ្ងៃអនាគត ក្រុមហ៊ុនបន្តការកំណត់ និងវិនីយោគផ្ទៃដីដាំថ្មីជិត 6.400 ហិចតា និងបង្កើនផ្ទៃដែដាំសរុប 30.850 ហិចតា។

ឯកសារដាក់ពាក្យ៖
– អត្តសញ្ញាណបណ្ណច្បាប់ដើម ឬថតចម្លង។
– កាតចាក់វ៉ាក់បាន 2 ដង។
– រូបថត 4×6 បាន 4 សន្លឹក(ថតមិនហួស 6 ខែ) ក្នុងករណីមិនមានរូបក្រុមហ៊ុននិងថតរូបផ្ទល់ដើម្បីរក្សាឯកសារ។
– សញ្ញាប័ត្រពាក់ព័ន្ធមុខដំណែងប្រសិនមាន។

បែបបទនៃការដាក់ពាក្យ៖
– ដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់ទៅកាន់នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន ដូនពេញ អាហ្គ្រីកូ។
+ អាស័យដ្ឋានៈ ឃុំជ័យឧត្តម ស្រុកលំផាត់ ខេត្តរតនគិរី ប្រទេសកម្ពុជា។
– ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ ឬ Telegram:
+លោកស្រី ធូ ត្រាង៖ ០714917977
+លោកស្រី កៀង ធី កឹម តូ៖ 0977843074
– ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីមែល៖ duongthutrang3006@gmail.com