មនុស្ស ៦ ប្រភេទដែលមិនអាចជោគជ័យនឹងការងារ

បទពិសោធន៏ និង ចំនេះដឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ ដែលធ្វើអោយមនុស្សជោគជ័យចំពោះការងារ ។ ហើយពួកយើងខ្លះ ក៏មានចំនុចខ្វះខាតមួយចំនួនក្រៅពីចំនុចខាងលើ ដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ការជោគជ័យផងដែរ ។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីចំនុចមួយចំនួនដែលអ្នកគួរដឹង និង ចៀសវាង។

១.ខ្វះភាពក្លាហាន

ភាពភ័យខ្លាច អាចជាកត្តាជម្រុញចិត្តដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នក ។ នៅកន្លែងធ្វើការប្រសិនបើអ្នកអាចជម្នះភាពភ័យខ្លាច ដើម្បីបន្តការងាររបស់អ្នកបាន អ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធលល្អប្រសើរ ។ ហើយភាគច្រើនមនុស្សកំសាក​តែងតែជ្រុញច្រានកំហុសរបស់ខ្លួនឯងទៅកាន់អ្នកដទៃ ។ ដូច្នេះអ្នកគួរតែមានភាពក្លាហានអោយបានច្រើន ក្នុងការងារ ។

២.រអ៊ូច្រើន

ការរអ៊ូរទាំច្រើនធ្វើអោយមនុស្សបាត់បង់តម្លៃ ហើយលទ្ធផលការងារក៏មិនអាចទទួលបានជោគជ័យ ។ មនុស្សរអ៊ូច្រើនជាមនុស្សដែលមានតែគំនិតអវិជ្ជមាន ធ្វើអោយបរិយាកាសការងារអាប់អ៊ួរ ហើយវាមិនត្រឹមតែធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងទេ ថែមទាំងប៉ះពាល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនទៀតផង ។

៣.ក្រអឺតក្រទម

មនុស្សក្រអឺតក្រទមតែងតែធ្វើអោយខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់ខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃពីព្រោះពួកគេមើលឃើញអ្វីគ្រប់យ៉ាងជាចំនុចខ្លាំងរបស់ពួកគេ​។ ហើយមនុស្សបែបនេះតែងតែបានតែសម្តី ប៉ុន្តែទង្វើ និង សកម្មភាពគឺមិនបានលទ្ធផលល្អនោះទេ ។

៤.ការផ្លាស់ប្តូរឆាប់រហ័ស

ប្រសិនបើអ្នកមានការផ្លាស់ប្តុរលឿនពេក វាធ្វើអោយអ្នកខ្វះឱកាស​ ហើយក៏ធ្វើអោយលទ្ធផលរបស់អ្នកមានការថយចុះដែរ ។ ដូច្នេះគួរតែព្យាយាមបំពេញការងារអ្វីមួយក្នុងរយៈពេលមួយដែលអាចទទួលយកបានចំពោះបទពិសោធន៏ និង ការអភិវឌ្ឍន៏ខ្លួនរបស់អ្នកផងដែរ ។

៥.ឆាប់ឆេវឆាវ

មនុស្សខ្លះពិតជាមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៏របស់ខ្លួនឯងបានទេ ។ ប្រសិនបើអ្នកឆាប់ខឹង ឆាប់ឆេវឆាវ វាពិតជាធ្វើអោយមានផលអវិជ្ជមានសម្រាប់អ្នក ។ ព្រោះពេលខ្លះអ្នកនឹងអាចសម្រេចចិត្តខុស សម្រេចចិត្តលឿនពេកព្រោះតែអារម្មណ៏របស់អ្នក វាក៏ធ្វើអោយអ្នកមានកំហុសការងារកើតឡើងផងដែរ ។

៦.ចូលចិត្តនិយាយពាក្យសុំទោស

ជាធម្មតានៅពេលដែលយើងបង្កើតកំហុសអ្វីមួយ យើងតែងតែប្រើពាក្យសុំទោស ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនទៀតពាក្យសុំទោស គឺអាចនិយាយបានគ្រប់ពេល ។ មនុស្សដែលខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង តែងតែសុំទោសទុកជាមុនចំពោះអ្វីដែលគេបានធ្វើ ។ ប៉ុន្តែវាជាការបង្ហាញថាអ្នកមិនមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង ហើយវាក៏ធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកផងដែរ ។