We're looking for

ភ្នាក់ងារលក់​ (១៥ នាក់)

414 days ago

ក្រុមហ៊ុន​ ធីខេអេស គ្រុប ហៅ គីសែ TKS GROUP CO., LTD កំពុងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖

  1. ភ្នាក់ងារលក់

  • មុខតំណែងភ្នាក់ងារលក់ត្រូវរាយការណ៏ផ្ទាល់ទៅប្រធានការិយាល័យផ្ទាល់
  • ធ្វើការរួមជាមួយសមាជិក ប្រធានការិយាល័យ អោយស្របតាមចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ទំនួលខុសត្រូវចម្បង

ទទួលបន្ទុកលើការចុះជួបអតិថិជនថ្មីនិងចាស់ ដោះស្រាយបញ្ហា បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន ចាស់និង​ថ្មី
រៀបចំគ្រប់ប្រតិបតិ្តការណ៏អោយមានប្រសិទ្ឋិភាពល្អ។
ទំនួលខុសត្រូវ
– អនុវត្តតាមផែនការលក់តាមគោលដៅ តំបន់លក់
– រៀបចំបញ្ជីអតិថិជន និងកំណត់គោលដៅ
– រៀបចំបញ្ជីផលិតផលតម្រូវការលើអតិថិជនគោលដៅ
– ជួយណែនាំការអនុវត្តការងាររបស់បុគ្កលិកថ្មី/ភ្នាក់ងារលក់ដើម្បីបង្កើន និងពង្រឹងការលក់ឲ្យបានទៅតាមផែនការគោលដៅកំណត់
– ចូលរួមអភិវឌ្ឍផែនការ និងវាយតម្លៃលទ្ឋផលលក់ ដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅរួមរបស់ក្រុមហ៊ុន
– រៀបចំកាលវិភាគដើម្បីចុះបង្ហាញដល់ទីតាំង និងប្រមូលលទ្ឋផលបូកសរុប វាយតម្លៃសម្រាប់សកម្មភាពបន្ត
(ទាំងបិទការលក់និងបន្តតាមដាន)
– ផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជនឲ្យបានល្អបំផុតក្នុងការឆ្លើយតបសំនួររបស់អតិថិជន (ទាំងក្នុងសូរ៉ូម ទាំងខាងក្រៅ)
– ចូលរួមជាមួយដៃគូផ្គត់ផ្គង់ និងទទួលកិច្ចការបន្តលើការងារលក់ក្រោយសកម្មភាពដេម៉ូដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលលក់
– សម្រង់របាយការណ៍ អតិថិជន ផលិតផល គូប្រជែង ផ្ញើទៅកាន់ប្រធានក្រុមប្រចាំថ្ងៃ ។

លក្ខណៈសម្បត្តិ

1. បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ (ជំនាញ៖ទីផ្សារ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម) ឬកត្តាយោងដែលអាចទទួលយកបាន
2. មានបទពិសោពិសោធន៍លើការងារលក់ ទីផ្សារយ៉ាងតិច០១ឆ្នាំ
3. មានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ អាចប្រើប្រាស់បានស្របតាមតម្រូវការការងារ
4. មានចំណេះដឹងអាចរៀបចំផែនការ របាយការណ៍ កិច្ចការរដ្ឋបាល
5. មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការសម្រេចគោលដៅការងារ
6. អាចចុះបេសកកម្មតាមខេត្តបាន  ។

លក្ខខណ្ឌការងារ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

-ចន្ទ-សៅរ៍ (០៨.០០ព្រឹក ដល់១២.០០ និង០១.០០-០៥.០០ ល្ងាច)
-បៀវត្សប្រកួតប្រជែង ការបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុង លិខិតបញ្ជាក់ការងារ ប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងៗ។
-ទីតាំងការងារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (បេសកកម្មចុះខេត្តទៅតាមទីតាំង)

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ: +855 76234 7559
សេវាតបរហ័សៈ +855 93 2000 015/+855 95 2000 015
អ៊ីមែល: recruitment@tksgroup.com.kh
វែបសាយ: www.tksgroup.com.kh
អសយដ្ឋាន: អគារលេខ០០៩ស្ទួន ផ្លូវលេខ២៧៣ ភូមិបាក់ទូក សង្កាត់ទួលសង្កែទី១ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។

ក្រុមហ៊ុន ធីខេអេសគ្រុប ជា​ភាសាអង់គ្លេស TKS GROUP CO., LTD ហៅ គីសែ ដែល គីសែ​ បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩១ ពីហាងដ៏តូចមួយប៉ុណ្ណោះ។ អាស្រ័យដោយមានការគាំទ្រពីអតិថិជនចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលមានគុណភាព គុណតម្លៃ និងសេវាកម្មល្អ ក្រុមហ៊ុនវិវត្តខ្លួនពីហាងមកជាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតក្នុងឆ្នាំ២០០៦ ក្រោមឈ្មោះ ធីខេអេសគ្រុប ខូអិលធីឌី ដែលឯកទេសខាងចែកចាយនូវឧបករណ៍សម្ភារៈជាង កសិកម្ម និង សំណង់គ្រប់ប្រភេទទូទាំងប្រទេស។ ក. ចក្ខុវិស័យ៖ មជ្ឈមណ្ឌលដ៏ឧត្តមនៃគុណវិវឌ្ឈិវិជ្ចាជីវៈ និងបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិ ខ. បេសកកម្ម៖ ប្រើគុណតម្លៃវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មី កំរិតស្តង់ដារអន្តរជាតិ មកអភិវឌ្ឍអ្នកប្រកបវិជ្ចាជីវៈក្នុងវិស័យកសិកម្ម ជាងសំណង់ និងសេវាកម្ម នៅព្រៈរាជាណាចក្រកម្ពុជា គ.គុណតម្លៃ៖ ស្មារតីការងារជាក្រុម សមត្ថភាពយល់ដឹងពីផលិតផល និងគុណភាពនៃសេវាកម្មរបស់យើង ។ ដើម្បីបំពេញកំណើនតម្រូវការអតិថិជន ក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវការស្វែងរកបេក្ខជនជាច្រើនមុខតំណែង ។ លក្ខខណ្ឌការងារ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ -ចន្ទ-សៅរ៍ (០៨.០០ព្រឹក ដល់១២.០០ និង០១.០០-០៥.០០ ល្ងាច) -បៀវត្សប្រកួតប្រជែង ការបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុង លិខិតបញ្ជាក់ការងារ ប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងៗ។ -ទីតាំងការងារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (បេសកកម្មចុះខេត្តទៅតាមទីតាំង) ទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទ: +855 76 234 7559 សេវាតបរហ័សៈ +855 93 2000 015/+855 95 2000 015 អ៊ីមែល: recruitment@tksgroup.com.kh វែបសាយ: www.tksgroup.com.kh អសយដ្ឋាន: អគារលេខ០០៩ស្ទួន ផ្លូវលេខ២៧៣ ភូមិបាក់ទូក សង្កាត់ទួលសង្កែទី១ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។ “យើងរួមគ្នា ដើម្បីជោគជ័យទាំងអស់គ្នា”

Interested in this position?

Contact Employer
Share This Job Now
Share on facebook
Share on telegram
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email