ជាងឈើធ្វើតុទូ(មានបាយទឹកស្នាក់នៅ)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 2
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Sep 11, 2017
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    -មិនគិតពីកំរិតសិក្សា
  -មានបទពិសោធន៍ខ្លះកាន់តែល្អ
  -គោរពពេល និងម៉ោងការងារ
  -ស្មោះត្រង់និងមានភាពអត់ធ្មត់
  -មានកាយសម្បទារឹងមាំ
  -មានបាយទឹកនិងកន្លែងស្នាក់នៅ
  -ប្រាក់ខែចាប់ពី$100-$300.
 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Mr.Vaingly Sophanna
 • Phone 012/098 333-782& 096/076 808-9808
 • Email cvaseanjobs.sophanna@gmail.com
 • Website http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh
 • Apply Now