អ្នក គ្រប់គ្រង ផស្ដុភា (Inventory Controller)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 2
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 12, 2017
 • Job Description

    -ទទួលចូល និងបញ្ជាញទំនិញតាមការបណ្ណ័ទទួល និងបើកទំនិញ
  -រៀបចំទុកដាក់ទំនិញ ទៅតាមគោលការណ៏របស់ក្រុមហ៊ុន
  -រៀបចំរបាយការណ៏ទំនិញ ចេញ ចូល ប្រចាំថ្ងៃ
  – ដឹកទំនិញប្រគល់ជូនអតិថិជន (ដូចជា ឱសថស្ថថន, មន្ទីរសំរាកព្យាបាល, បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ និងមន្ទីពេទ្យជាដើម) និងប្រមូលប្រាក់តាមគំរោង និង ប្រគល់ប្រាក់ជូនគណនេយ្យ រៀងរាល់ល្ងាច។
  – នឹងការងារផ្សេងៗ ទៀតចដែលផ្ដល់ជូនដាយថ្នាក់ដឹកនាំ។

   

  Job Requirements

    -ត្រូវមានបរិញ្ញាប័ត្រ ឬសញ្ញាប័ត្រប្រហាក់ប្រហែល
  -ចេះនិយាយ និងសរសេរភាសា អង់គ្លេស បានមធ្យម
  -ចេះប្រើប្រាស់ កំុព្យូទ័រ និង បណ្ដាញសង្គម
  -ស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម អំនត់ រហ័សរហួន។
 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Madam Syrina
 • Phone 096/076 909-8909&076/096 227-5775
 • Email cv@aseanjobehr.com
 • Website http://www.aseanjobehr.com%20%20
 • Apply Now