អ្នកអនាម័យ (ក្រុមហ៊ុនDHL) 150$ – 200$

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 3
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Dec 24, 2017
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    -ដែលមានរូបសម្បត្តិសមរម្យ​ អាកប្បកិរិយាល្អ
  -ស្មោះត្រង់ រួសរាយរាក់ទាក់ ទំនាក់ទំនងល្អ​
  -មិនគិតពីកំរិតសិក្សា
  -មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការងារ
  -ស្រឡាញ់ការងារ
  -បើមានបទពិសោធន៍កាន់តែល្អ។

  Note: AJCO#0061

 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Madam Syrina
 • Phone 096/076 909-8909&076/096 227-5775
 • Email cv@aseanjobehr.com
 • Website http://www.aseanjobehr.com
 • Apply Now