អ្នកលក់ (Sale Consultant)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 5
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Mar 1, 2018
 •  

  NTL Technology ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់ជាបន្ទាន់ ចំនួន 5នាក់ដោយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

  *       អ្នកលក់ និងទីផ្សារ

          ពេលវេលាធ្វើការ            :           ពេញម៉ោង

          ចំនួនបុគ្គលិក                :           5នាក់

          ទីតាំង                        :           រាជធានីភ្នំពេញ

          ភាសា                        :           អង់គ្លេសនិងខ្មែរ

          ភេទ                          :           ប្រុស/ស្រី

  *        ទំនួលខុសត្រូវការងារ

  ·         ស្វែងរកនិងកំណត់ឱកាសនៃការលក់

  ·         កំណត់ការណាត់ជួបជាមួយនឹងអតិថិជន

  ·         ធ្វើបទបង្ហាញអំពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅកាន់អតិថិជនថ្មីៗ

  ·         ធ្វើការរៀបចំតារាងតំលៃផលិតផលនិងលក់ឲ្យអតិថិជន

  ·         ធ្វើទីផ្សារផ្ទាល់

  ·         ទំនាក់ទំនងនិងយកពត៌មានថ្មីៗពីអតិថិជន

  ·         ធ្វើរបាយការណ៍អោយអ្នកគ្រប់គ្រង់

  ·         បង្កើនការលក់អោយដល់គោលដៅ

  *        តម្រូវការការងារ

  ·         បញ្ចប់ការសិក្សាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬជានិស្សិត

  ·         ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកលក់និងទីផ្សារចាប់ពី ១ឆ្នាំឡើងទៅ

  ·         មានទំនាក់ទំនងល្អនិងអាចធ្វើការជាក្រុមបានល្អប្រសើរ

  ·   មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងមានការព្យាយាមនឹងការងារ

  ·         មានចំណេះដឹងលើ Internet and Email.

  *        អត្ថប្រយោជន៍

  ·         ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជំនេញផ្នែកលក់បន្ថែម

  ·         ប្រាក់ថ្លៃសាំងនិងកាតទូរសព្ទ័

  ·         ទទួលបានឯកសណ្ឋានពីក្រុមហ៊ុន

  ·         ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត

  ·         ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព

  ·         ទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់សមនិងសមត្ថភាព

  *        របៀបដាក់ពាក្យ

  បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍សូមដាក់ C.V, cover letter រួមទាំងការរំពឹកទុកប្រាក់ខែនិងរូបថត ជាមួយនិងឯកសារផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ សូមផ្ញើទៅកាន់ អ៊ីម៉ែល : info@ntltechnology.net / sale@ntltechnology.net

  Website: www.ntltechnology.net

  Address:  #67A, St.160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh.

  ផុតកំណត់ :រហូតដល់គ្រប់ចំនួន

  បេក្ខជនភេទស្រីមានអាទិភាព។

  សំរាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ 023 88 09 21/ 010 40 22 55

  • : Phnom Penh
  • : 5
  • : fulltime
  • : NTL Technology
  • : Computer & Hardware , Software
  • : NTL Technology
  • : 010 40 22 55
  • : info@ntltechnology.net
  • : http://ntltechnology.net
  • : #67A, St.160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh.
 • Contact Information

 • Company Name NTL Technology
 • Contact Person NTL Technology
 • Phone 010 40 22 55
 • Email info@ntltechnology.net
 • Website http://ntltechnology.net
 • Apply Now