អ្នករៀបចំបន្ទប់ (Housekeeping Attendant)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 2
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Feb 25, 2018
 • តូនាទី និងការទទួលខុសត្រូវៈ

  • រៀបចំគ្រែអោយបានស្អាតតាមវេនដែលបានកំណត់
  • ធ្វើអោយប្រាកដ៏ថាក្រណាត់កំរាលទាំងអស់គ្មានប្រឡាក់​ ឬស្លាកស្នាមអ្វីផ្សេង
  • ប្រមូលសំរាមចេញពីបន្ទប់របស់ភ្ញៀវ
  • សម្អាត់ធូលី និងជួតសម្អាត់គ្រប់គ្រឿងសង្ហារឹមនឹងរៀបចំអោយបានត្រឹមត្រូវ
  • សម្អាត់បន្ទប់ទឹក ទឹកផ្កាឈូក​ បង្គន់ អាងទឹក ជាន់ និងជូយសម្អាត់អោយបានម៉ត់ចត់
  • បូមធូលីក្នុងបន្ទប់គេងអោយបានស្អាត
  • បំពេញសេវា ផ្គត់ផ្គង់សំភារៈ​​ និងដាក់កន្សែងទៅតាមការស្នើសុំរបស់ភ្ញៀវ
  • ធ្វើអោយប្រាកដ៏ថាកន្សែង និងរនាបាំងខស្អាត ឬមានស្លាកស្នាមប្រឡាក
  • ធ្វើការផ្លល់ពត៌មានដល់ប្រធានក្រុមសម្អាត់អំពីសម្ភារៈដែលត្រូវជួសជុលចាំបាច់ណាមួយ
  • អនុវត្តជារៀងរាល់ និងភារៈកិច្ចការងារដែលបានកំណត់ដោយប្រធានរបស់ខ្លួន
  • អនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងតាមនិតីវិធីរបស់នាយកដ្ឋានប្រតិបតិ្តការ និងស្តង់ដាជាក់ស្ដែង

   

  តម្រូវការការងារៈ

   

  • មានបទពិសោធន៏ផ្នែកគេហកិច្ចរយៈពេល 1​ ឬ 2 ឆ្នាំ
  • មានសញ្ញាប័ត្រផ្នែកបដិសណ្ឋាគារ
  • ស្មោះត្រង និងខិតខំប្រឹងធ្វើការងារ
  • មានអត្តចរិលល្អ និងមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់
  • អាចទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេស 
  • : Phnom Penh
  • : 2
  • : fulltime
  • : Hongkong Land (Mansions) Limited
  • : Serviced Apartment
  • : HR Dept
  • : 023 963 694
  • : recruitment.cambodia@hkland.com
  • : http://www.hkland.com/en/home.html
  • : Central Mansions, Building 1A, Street 102, Khan Daun Penh, Phnom Penh
 • Contact Information

 • Company Name Hongkong Land (Mansions) Limited
 • Contact Person HR Dept
 • Phone 023 963 694
 • Email recruitment.cambodia@hkland.com
 • Website http://www.hkland.com/en/home.html
 • Apply Now

Related Jobs