អ្នកមើលខ្មេង(១៥០ដុលាដល់២០០ដុលា)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 4, 2017
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    -មិនគិតពីកំរិតសិក្សា
  -មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ
  -ស្មោះត្រង់និងអត់ធ្មត់
  -មិនគិតពីបទពិសោធន៍
  -មើលខខ្មេងស្រីម្នាក់
  -នៅអាផាតថាមិន
  -មានបាយទឺកស្នាក់នៅ
 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Ms.Syrina
 • Phone 011/093 986-969 &076/096 227-5775
 • Email cvaseanjobs.sophanna@gmail.com
 • Website http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh
 • Apply Now