អ្នកធ្វើនំ

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 2
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 4, 2017
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    -មិនគិតពីកំរិតសិក្សា អោយតែគាត់អាចធ្វើនំបាន
  -មានភាពស្មោះត្រង់ និងគោរពពេលវេលា
  -រួសរាយរាក់ទាក់ បើមានបទពិសោធន៍ស្រាប់កាន់តែល្អ
  -មានទំនូលខុសត្រូវ និងមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់ក្នុងការងារ
  -ក្រុមហ៊ុននិងបង្រៀនរយះពេល១ខែមុននិងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ។
 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Mr.Vaingly Sophanna
 • Phone 092/070 337-785& 096/076 808-9808
 • Email cvaseanjobs.sophanna@gmail.com
 • Website http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh
 • Apply Now