អ្នកត្រួតពិនិត្យហៅថាQC និង វេចខ្ចប់($170)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 6, 2017
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    ** អ្នកត្រួតពិនិត្យខោអាវមានបទពិសោធន៏ រឺក៏គ្មានបទពិសោធន៏អាចដាក់
  ពាក្យធើ្វការបាន
  ** មានអត្តចរិត្តរមទម្យស្លូតបូតនិងឧស្សាហ៏ព្យាយាមក្នុងការងារ
  ** ស្មគ្រ័ចិត្តធ្វើការថែមម៉ោង ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនស្នើរសុំ
  ** ផ្តល់ប្រាក់ខែខ្ពស់ និងមានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗទៀតយ៉ាងតិចបំផុត
  175 US$
 • Contact Information

 • Company Name COSMOS Services Co., Ltd.
 • Contact Person HR
 • Phone 023 999 007 / 010 66 33 98 / 017 689 567
 • Email rosa@cosmos-s.com
 • Website http://www.cosmos-s.com%20%20
 • Apply Now