អ្នកជួសជុលទូរស័ព្ទ ($250)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 5
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Dec 29, 2017
 • Job Description

    – ផ្តល់ការប្រឹក្សាជួនភ្ញៀវដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន
  – ជួសជុលទូរស័ព្ទiPhone គ្រប់ម៉ូដែល
  – ការងារផ្សេងៗទៀតដែលថ្នាក់លើដាក់អោយ

   

  Job Requirements

    – មានបទពិសោធន៍ក្នុងការជួសជុលទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ
  – មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់, អត់ធ្មត់ក្នុងការងារ, មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់, និងអាចធ្វើការបានយូរ
  – អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានកាន់តែប្រសើរ
  – អ្នកមិនមានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន ព្រោះក្រុមហ៊ុនមានផ្តល់​នួវ​ការ​បណ្តុះបណ្តាល
  – អាចធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សំរាក ឬថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យបាន
 • Contact Information

 • Company Name FORVAL (CAMBODIA) CO.,LTD (Japanese Consulting Company)
 • Contact Person Mr. KEANG Ron
 • Phone 093-500-354
 • Email hr.fvl.kh@gmail.com
 • Website http://www.samotjob.com
 • Apply Now