អ្នកកាន់ឃ្លាំង (Stock-keeper)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Dec 23, 2017
 • Job Description

    – កម្រិតវប្បធម៌សមរម្យ ចាប់ពីថ្នាក់ទី១២ឡើងទៅ
  – ប្រសិនបើធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារគ្រប់គ្រងទំនិញ នៅក្នុងឃ្លាំងកាន់តែប្រសើរ

   

  Job Requirements

    – កម្រិតវប្បធម៌សមរម្យ ចាប់ពីថ្នាក់ទី១២ឡើងទៅ
  – ប្រសិនបើធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារគ្រប់គ្រងទំនិញ នៅក្នុងឃ្លាំងកាន់តែប្រសើរ

  ប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ CV, អត្តសញ្ញាណបណ្ណថតចម្លង និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗមកកាន់តំណាងចែកចាយ យើងខ្ញុំ ដែលមានអាស័យដ្ឋានផ្លូវលេខ៥៩៨ សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមរយៈ Email: meanleap88.ca1 @gmail.com។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ ០៩៣ ៦៤៤ ១៦៨។
  ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧។

 • Contact Information

 • Company Name Mean Leap 88
 • Contact Person HR
 • Phone 093 644 168
 • Email meanleap88.ca1@gmail.com
 • Website
 • Apply Now

Related Jobs