សន្តិសុខ (Supermarket) 170$ up

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 3
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Jan 6, 2018
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    – អានបាន,សរសេរបាន
  – រាងកាយរឹងមាំល្អ
  – ស្មោះត្រង់ ខិតខំធ្វើការ
  – មានចរិកល្អ ចេះគោរពនិងមានសីលធម៏ល្អ
  – ចេះជួយការងារ និងមិនខ្ជិលច្រអូស
  – អាចធ្វើការដូរវេនបាន
  – អាចប្លាស់ប្តូរម៉ោងការងារបាន

  Note: B#00650

 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Madam Syrina
 • Phone 096/076 909-8909&076/096 227-5775
 • Email cv@aseanjobehr.com
 • Website http://www.aseanjobehr.com
 • Apply Now