សន្តិសុខ( នៅម្ដុំទូលគោក)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring
 • Working Term Full Time
 • Closing Date
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    -ស្មោះត្រង់ ខិតខំធ្វើការ មានចរិកល្អ ចេះគោរពនិងមានសីលធម៏ល្អ
  -ចេះជួយការងារ និងមិនខ្ជិលច្រអូស
  -អាចធ្វើការដូរវេនបាន
  -អាចប្លាស់ប្តូរម៉ោងការងារបាន
  -មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារ។
 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Ms.Syrina
 • Phone 011/093 986-969 &076/096 227-5775
 • Email cvaseanjobs.sophanna@gmail.com
 • Website http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh%20%20
 • Apply Now