រៀបចំបន្ទប់

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 3
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Oct 7, 2017
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    -ស្មោះត្រង់ និងអត់ធ្មត់
  -រួសរាយរាក់ទាក់និងឧស្សាព្យាយាម
  -មានកំរិតសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់វិទ្យាល័យឡើង
  -មានកាយសប្បទារឹងមាំ និងមានទំនាក់ទំនងល្អ
 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Ms.Syrina
 • Phone 011/093 986-969 &076/096 227-5775
 • Email cvaseanjobs.sophanna@gmail.com
 • Website http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh
 • Apply Now