រៀបចំបន្ទប់ Hotel ក្រោយភោជនីយដ្ធានតាយតាយ180$up

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 3
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Jan 4, 2018
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    – ត្រូវចេះអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរ មានអាយុចាប់ពី 18 ដល់ 45 ឆ្នាំ
  – មានកាយសម្បទាមាំមួន អត្តចរិកថ្លៃថ្នូរ និង មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ
  – មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
  – មានកន្លែងស្នាក់នៅ និង អាហារ

  Note: A#00372

 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Madam Syrina
 • Phone 096/076 909-8909&076/096 227-5775
 • Email cv@aseanjobehr.com
 • Website http://www.aseanjobehr.com
 • Apply Now