មេផ្ទះ (វត្តព្រែស្ពឺ) 150$ – 200$

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 2
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 13, 2017
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    – ស្មោះត្រង់ រួសរាយរាក់ទាក់ ទំនាក់ទំនងល្អ
  – មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការងារ
  – មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ
  – មានបាយទឹកនិងកន្លែងស្នាក់នៅ

  Note: Ajco#00489

 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Madam Syrina
 • Phone 096/076 909-8909&076/096 227-5775
 • Email cv@aseanjobehr.com
 • Website http://www.aseanjobehr.com%20%20
 • Apply Now