មេជាងឡាន(500$-1500$)កោះពេជ្យ

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 5
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 4, 2017
 • Job Description

    – ផ្លាស់ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីនឡាន
  – លំហែទាំរថយន្ត
  – ត្រួតពិនិត្យដំណើរការរថយន្ត
  – គ្រប់គ្រងកូនជាង
  – អាចធ្វើការជាក្រុមបាន

   

  Job Requirements

    – មានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសឡានច្បាស់លាស់
  – មានកំលាំងរឹងមាំ
  – មានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ
  – មានបទពីសោធន៍២ឆ្នាំឡើង។
  – ចេះភារសារអង្គគ្លេសខ្លះៗ
  -ត្រូវចេះស្រលាញ់ការងារ
  -គោរពពេលវេលា
  -អាចធ្វើកាជាក្រុមបាន
  -ត្រូវចេះដោះស្រាយបញ្ហានិងចេះបទបែនតាមកាលះទេស។

  Benefits:មានកន្លែងស្នាកនៅ លុយសាំង និង ធានារាប់រង

 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Ms.Syrina
 • Phone 011/093 986-969 &076/096 227-5775
 • Email cvaseanjobs.sophanna@gmail.com
 • Website http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh
 • Apply Now