មេជាងនិងកូនជាងឡាន(250$ up)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 5
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Oct 11, 2017
 • Job Description

    – ផ្លាស់ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីនឡាន
  – លំហែទាំរថយន្ត
  – ត្រួតពិនិត្យដំណើរការរថយន្ត

   

  Job Requirements

    – មានចំណេះដឹងខ្លះៗពីបច្ចេកទេស
  – មានកំលាំងរឹងមាំ
  – មានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ
  – មានបទពីសោធន៍២ឆ្នាំឡើង។
  – English fair
  – Working day Mon-Sat.
 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Ms.Syrina
 • Phone 011/093 986-969 &076/096 227-5775
 • Email cvaseanjobs.sophanna@gmail.com
 • Website http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh%20
 • Apply Now