មន្រ្តីឥណទាន

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 27, 2017
 • Job Description

    • ធ្វើផែនការ និងធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រ(ផ្តល់កម្ចី និង ធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលខ្លី និងវែង)
  • ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្តល់កម្ចី និងគោរពតាមគោលការណ៍ នីតិវិធី បទដ្ឋានកំណត់ និងអនុវត្តតាមការណែនាំផ្សេងៗ របស់ប្រធានមន្ត្រីឥណទាន នាយកសាខា និងការិយាល័យកណ្តាល
  • ស្វែងយល់ពីបរិយាកាសគូប្រកួតប្រជែង និង ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ
  ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ស្ថាប័ន
  • គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនប្រាក់ ការបើកប្រាក់ និង ប្រមូលប្រាក់ពីអតិថិជនឱ្យស្របតាមគោលការណ៍របស់ស្ថាប័ន
  • ធ្វើការទំនាក់ទំនងសាធារណៈ នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ និង ថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ថាប័នឱ្យបានគង់វង្ស
  • ដោះស្រាយកម្ចីមានបញ្ហា និងសម្របសម្រួលរាល់ការតវ៉ា ឬទាមទារផ្សេងៗរបស់អតិថិជន និងបុគ្គលិក
  • ធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបការអនុវត្តផែនការ និងលទ្ធផលការងារ
  • អនុវត្តការងារផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។

   

  Job Requirements

    • បានបញ្ចប់សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ និងកំពុងបន្តសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកធនាគារ/ហិរញ្ញវត្ថុ/គណនេយ្យ/សេដ្ឋកិច្ច/គ្រប់គ្រង/ពាណិជ្ជកម្ម
  • មានចំណេះដឹងខ្ពស់ទាក់ទងទៅនឹងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ
  • មានជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មល្អ ការទំនាក់ទំនងល្អ និង ការដោះស្រាយបញ្ហា
  • មានចំណេះដឹងអាចអាននិងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបាន
  • មានចំណេះដឹងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Ms. Office
  • មានសីលធម៌ល្អ មានឥរិយាបថល្អ មានភាពស្មោះត្រង់ មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ មានការគោរពវិន័យ និងមានគំនិតជាសហគ្រិន
  • បើមានបទពិសោធន៍ការងារជាមន្ត្រីឥណទាន ជាការល្អប្រសើរ។

  ** អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន៖
  – ផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សប្រកួតប្រជែង
  – ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ១០០% លើប្រាក់បៀវត្យគោល
  – ឧបត្ថម្ភសំលៀកបំពាក់ ៦០ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ
  – ទទួលបានថ្លៃសាំងចំនួន ៦៥ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ
  – ទទួលបានថ្លៃកាតទូរស័ព្ទ ១០ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ
  – អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗអាស្រ័យលើគោលការណ៍របស់ស្ថាប័ន ។

 • Contact Information

 • Company Name សកលហ្វាយនែន ម.ក
 • Contact Person HR
 • Phone ០៨៧ ៧៨៨ ០៥៥/០៩៥ ៧៨៨ ០៥៥
 • Email jobs@sakalfinance.com
 • Website
 • Apply Now

Related Jobs