មន្រ្តីឥណទាន

 • Location Kampong Cham
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 10
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Jan 1, 2018
 • Job Description

    ការពិពណ័នា ៖

  -ធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត (ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុរយះពេលខ្លីនិងវែង)
  -ធ្វើប្រតិបត្តិផ្ទាល់ក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយគោរពតាមគោលការណ៏នីតិវិធីបទដ្ឋានដែលបានកំណត់
  -ស្វែងយល់ពីបរិយាកាសគូប្រកួតប្រជែង និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល, សេវាកម្ម
  -គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ (ការផ្តល់ប្រាក់និងការប្រមូលប្រាក់) អោយស្របតាមគោលការណ៏
  -ធ្វើការដោះស្រាយរាល់ប្រាក់កម្ចីមានបញ្ហា​ និងសម្របសម្រួលរាល់បញ្ហា​ដែលកើតមាន​ឬការទាមទារផ្សេងៗរបស់អតិថិជន
  -ធ្វើរបាយការណ៏បូកសរុបការអនុវត្តផែនការនិងលទ្ធផលការងារ
  -ធ្វើការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមិត្តរួមការងារ និងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ថាប័ន
  – អនុវត្តការងារផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ

   

  Job Requirements

    REQUIREMENT

  តម្រូវការការងារ ៖

  -ជានិស្សិតឬទើបបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកធនាគារ/ហិរញ្ញវត្ថុ/គណនេយ្យ
  -មានជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មល្អការទំនាក់ទំនងល្អនិងការដោះស្រាយបញ្ហា
  -មានចំណេះដឹងអាចអាននិងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ
  -មានចំណេះដឹងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីMs.Office
  -មានសីលធម៌ល្អ ឥរិយាបទល្អ ភាពស្មោះត្រង់ ការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ការគោរពវិន័យ​ និងមានគំនិត​ជាសហគ្រិន
  -បើមានបទពិសោធន៏ជាមន្រ្តីឥណទានជាការល្អប្រសើរ
  – បេក្ខជនដាក់ពាក្យត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន។

  *** We are offer good condition for high candidate with good remuneration and fringe benefit such allowance insurance uniform annual salary increment end year double pay profit sharing and annual leave as well with careers development.

  Note: Only shortlisted candidate will contact for interviews.

 • Contact Information

 • Company Name KK DP TRADING Co.,Ltd
 • Contact Person HR Department
 • Phone 096 501 0777
 • Email hr@kkleasing.com
 • Website http://www.kkleasing.com
 • Apply Now

Related Jobs