មន្រ្តីឥណទាន / ឥណទានជាន់ខ្ពស់ ($250 – $400)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 15
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Dec 10, 2017
 • Job Description

    ១. ទំនួលខុសត្រូវ៖

  – សិក្សាវាយតម្លៃអតិថិជនដែលស្នើកម្ចីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
  – បង្កើត និងបង្កើនទំនាក់ទំនងអតិថិជន​នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ​អោយបានទំលំទូលាយ​។
  – តាមដានស្ថានភាពអតិថិជនដែលទទួលបានកម្ចី និងដោះស្រាយកម្ចីសងយឺត​។
  – ប្រមូលប្រាក់សងត្រលប់របស់អតិថិជន និងទូទាត់ ជាមួយបេឡាធិការ​​។
  – ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរដែនដី​។
  – ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្ម របស់ស្ថា​ប័ន ឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ។
  – ការងារផ្សេងៗតាមការចាត់ចែងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង។

   

  Job Requirements

    ២. លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖

  – មានបទពិសោធន៍ជាមន្ត្រីឥណទានចាប់ពី១ឆ្នាំឡើងទៅ (មានបទពិសោធផ្តល់ឥណទានខ្នាតតូច និង​ធម្យម ជាគុណសម្បត្តិបន្ថែម)។
  – ជានិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី២ឡើងទៅ ឬទើបតែបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ​​ ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ទីផ្សារ គ្រប់គ្រង ឬការសិក្សាដែលមានតម្លៃស្មើ។
  – មានទំនាក់ទំនងល្អ មានការតាំងចិត្តធ្វើការងារ​ខ្ពស់ និងអាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ។
  – ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងមានភាពស្មោះត្រង់។
  – មានចំណេះដឹង​កុំព្យូទ័រជាមូលដ្ឋាន​។

  ៣.​អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន៖

  – ប្រាក់ខែគោល
  – ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំត្រីមាស
  – ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំខែ
  – ប្រាក់រង្វាន់រង្វាយតម្លៃប្រចាំឆ្នាំ
  – ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃសាំង
  – ប្រាក់ថ្លៃជួលម៉ូតូ
  – ឯកសណ្ឋាន
  – កាតទូរស័ព្ទ
  – ការធានារ៉ាប់រង24ម៉ោង
  – ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល
  – កម្មវិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំ
  – កម្មវិធីដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ

 • Contact Information

 • Company Name SAMBAT Finance PLC
 • Contact Person HR Department
 • Phone 087 997 783/ 010 970 609
 • Email jobs@sambatfinance.com
 • Website http://www.sambatfinance.com
 • Apply Now

Related Jobs