ពេទ្យសត្វផ្នែកវះកាត់ -003363

 • Location Phnom Penh
 • Salary 300-600$
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date May 22, 2017
 • Job Description

   ប្រឹក្សាយោបល់អំពីសត្វចិញ្ចឹម
   ធ្វើការវះកាត់ ដូចជាទៅលើ ឆ្អឹង ពោះវៀន ប្លោកនោម និងការគ្រៀវ ។ល។
   ចាក់វក់សាំង និងព្យបាលផ្សេងៗដូចជា ចាក់ថ្នាំព្រូន ។ល។
   ព្យបាលនិង ការថែមទាំ ក្រោយពេលវះកាត់
   ចុះទស្សនកិច្ចជាមួយដៃគូ នៅតាមបណ្តាលខេត្តនានា (ម្តងម្កាល) ។

   

   

  Job Requirements

   សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រ រឺ វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកបសុព្យាបាល
   មានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច ៤ឆ្នាំក្នុងការធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ជាមួយសត្វ (សំរាប់ពេទ្យសត្វកំរិតមធ្យមធ្វើការមិនពេញម៉ោងមិនតំរូវអោយមានបឬពិសោធន៏ផ្ទាល់ច្រើនឆ្នាំទេ)
   មានបទពិសោធន៏លើឧបករណ៏ថតឆ្លុះនិងអេកូ
   មានពទពិសោធន៏លើជម្ងឺឆ្កែឆ្កួត និងការធ្វើតេស្តឈាម
   មានជំនាញលើផ្នែក Microchipping និងមានបទពិសោធន៏លើកិច្ចការនាំសត្វចេញ/ចូល
   ចេះភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញទាំងការសរសេរ និងនិយាយ
   មានឆន្ទះក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍជំនាញពេទ្យសត្វទាំងទៅលើផ្នែកសមត្ថភាពនិងផ្នែកសេវាកម្មដែលត្រូវផ្តល់អោយអតិថិជន
   ត្រូវតែមានចំណង់ចំណូលចិត្ត និងខ្វល់ខ្វាយលើការលើកកំពស់សុខមាលភាពសត្វ ហើយត្រៀមខ្លួនក្នុងការធ្វើការងារជាមួយមនុស្សគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងគោលបំណងផ្តល់បន្ថែមនូវការអប់រំទាក់ទងនឹងការថែទាំសត្វ
   ចូលចិត្តធ្វើការងារជាមួយក្រុមការងារវ័យក្មេង និងស្វាហាប់ ហើយមានឆន្ទះប្រឹងប្រែងខ្ពស់ក្នុងទិសដៅដើម្បីផលប្រយោជន៏សត្វ និងអង្គការ
   ត្រូវចេះមានការជម្រុញទឹកចិត្ត ភាពស្មោះត្រង់ លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង ឯករាជ្យ និងឆន្ទះធ្វើការងារក្នុងស្ថានភាពដែលកើតឡើងភ្លាមៗ ហើយចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនតាមស្ថានភាពជុំវិញ
   ត្រូវមានសមត្ថភាពបង្វឹកហាត់និតផ្តល់ប្រឹក្សាបុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោម ចែករំលែកជំនាញ និងបទពិសោធន៏
   ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ។

  Prefer

   ការងារពេញម៉ោង និង ការងារមិនពេញម៉ោង (សំរាប់ពេទ្យសត្វកំរិតមធ្យម)

   ធ្វើការ ៤០ ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៏ ផ្អែកលើការរៀបចំរួមមានវេនល្ងាច និងថ្ងៃចុងសប្តាហ៏

  Benefit Note:

   មានអត្ថប្រយោជន៏ជាច្រើន
   ប្រាក់បាវត្សអាស្រ័យលើបទពិសោធន៏
   ប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែម
   ប្រាក់ឧបត្ថមសំរាប់ថ្ងៃបុណ្យផ្សេង
   ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមសំរាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

 • Contact Information

 • Company Name CamUp Job Center
 • Contact Person Ms. Vuth Sokunneary
 • Phone (+855) 10 777 221
 • Email mk@camupjob.com
 • Website www.camupjob.com
 • Apply Now