ពេទ្យធ្មេញ /ជំនួយការពេទ្យធ្មេញ urgent

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 5, 2017
 • Job Description

    +Job Requirement
  -មានបទពិសោធន៏ធ្វើធ្មេញយ៉ាងតិច2ឆ្នាំឡើងទៅ
  -ចេះដាំត្បូងធ្មេញ តធ្មេញ ខាំពុម្ពធ្មេញ ដាក់ធ្មេញ ជាដើម
  -មានទំនួសខុសត្រូវ គោរពពេលវេលា និងរួសរាយរាកទាក់ដាក អតិថិជន និងបុគ្គលិកទូទៅ
  -ប្រាក់បៀវត្តន៏ចរចាតាមសមត្ថភាព

   

  Job Requirements

   
 • Contact Information

 • Company Name អង្គការធនធានមនុស្សអាស៊ាន(AseanHR)
 • Contact Person HR team
 • Phone 093 700 616 /010 22 33 51
 • Email aseanhro@gmail.com
 • Website http://www.facebook.com/asean%20hr%20organization
 • Apply Now

Related Jobs