ផ្នែកអ្នកលក់ក្នុងផ្សារ $120ឡើង

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Jan 7, 2018
 • Job Description

    -​ ផ្នែកអ្នកលក់ក្នុងផ្សារ​ (វេនព្រឹកម៉ោង 7ព្រឹកដល់3រសៀល)
  – (វេនរសៀល 2រសៀល ដល់ 10យប់)
  – (វេនយប់ម៉ោង 10យប់ដល់ 7 ព្រឹក)

   

  Job Requirements

    – អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាន(ចាប់ពីមធ្យម)
  – មានបទពិសោធន៍ឬគ្មាន
  – មានកាយសម្បទារឹងមាំ
  – ប្រាក់ខែចាប់ពី $120 ឡើងទៅ(វេនព្រឹកនិងវេនរសៀល)
  – ប្រាក់ខែចាប់ពី $140 ឡើងទៅ(វេនយប់)
 • Contact Information

 • Company Name A to Z Market
 • Contact Person HR
 • Phone 015 659 292 / 078 986 398
 • Email limsomaly2017@gmail.com
 • Website
 • Apply Now