ផ្នែកលក់(180$-200$)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 5
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Jan 28, 2018
 • Job Description

    – ទូរស័ព្ទទៅអតិថិជនដើម្បីផ្តល់ពត៌មានពីផលិតផល
  – ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយអតិថិជននិងទំនាក់ទំនងការលក់
  – ការចុះទៅេជួបផ្ទាល់តាមទីតាំងកំំណត់
  – ធ្វើការសិក្សាទៅលើដៃគូរប្រកួតប្រជែង​ និង ទីផ្សារ
  – ដំណើរការនៃការបញ្ជាទិញផលិតផល
  – គាំទ្រប្រតិបត្តិការទូទៅនៃការលក់ដើម្បីជួយឈានទៅដល់គោលដៅរបស់ក្រុមនេះ
  -​​ ដោះស្រាយជាមួយនិងការឆ្លើយតបទៅអ៊ីម៉ែល
  – ជំរុញការលក់


  Job Requirements

    – មាន ឬ​ គ្មានបទពិសោធន៍
  – រហ័សរហួន ចេះបត់បែននឺងការងារ
  – មានបូកបន្ថែមប្រាក់ឧបត្ថម
  – មានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងល្អ
  – អាចធ្វើរបាយការណ៍ទាក់ទងនឺងការលក់
  – អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិង​ និយាយភាសាអង់គ្លេស
 • Contact Information

 • Company Name EBM Co., Ltd
 • Contact Person Mrs. NAT Sophornchealin
 • Phone 096 723 8008 / 078 73 9000
 • Email nat.sophornchealin@ebmcambodia.com
 • Website http://www.ebmcambodia.com%20;%20www.ejobpage.com%20%20
 • Apply Now