ផ្នែកលក់ (Salesman), (200$ – 450$) (បន្ទាន់)

 • Location Phnom Penh
 • Salary 200$ -400$$
 • Number of Hiring 60
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 10, 2017
 •  

  ផ្នែកលក់ (Sale Executive)- 150$ – 350$

   

   

            លក់សេវាកម្មអ៊ីនធើណេត

            ចុះទៅផ្សព្វផ្សាយ និងជួបផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជននៅខាងក្រៅ

            បង្កើនការលក់ នឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន

            រៀបចំឯកសារក្នុងការចុះកុងត្រាជាមួយអតិថិជនប្រើប្រាស់សេកម្មអ៊ីនធើណេត

  ·         លក្ខ័ណការងារ

         មិនទាមទារសញ្ញាបត្រ័ឬចំណេះដឹងខ្ពស់

         ចូលចិត្តធ្វើការដោយឯករាជ្យឬជាក្រុម

         មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន

         ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនឹងស្រលាញ់ផ្នែកលក់

  ·         អត្ថប្រយោជន៍៖

         ប្រាក់ខែសមរម្យ

         ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត

         ប្រាក់បំណាច់ប្រចាំឆ្នាំ

         ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការងារ

         ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ

         ផ្តល់ឯកសណ្ឋានក្រុមហ៊ុន

         ឳកាសក្នុងដំឡើងឋានៈនឹងឳកាសចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារពីក្រុមហ៊ុន

  បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយកCVមកកាន់អាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

  No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

  Email:     job@opennet.com.kh ; 096 768 4007 / 097 244 3287

  Website: www.opennet.com.kh / Facebook: Opennet recruitment

  • : Phnom Penh
  • : 200$ -400$
  • : 60
  • : fulltime
  • : Opennet
  • : Private Sector
  • : HR Department
  • : 096 76 84 007
  • : job@opennet.com.kh
  • : https://www.opennet.com.kh
  • : #49 Street 306, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkamon, Phnom Penh
 • Contact Information

 • Company Name Opennet
 • Contact Person HR Department
 • Phone 096 76 84 007
 • Email job@opennet.com.kh
 • Website https://www.opennet.com.kh
 • Apply Now