ផ្នែកម៉ាស្សា ( $100 ~ $300 )

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Jan 4, 2018
 • Job Description

    – ទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវ
  – ម៉ាស្សាជួនភ្ញៀវ
  – ទទួល និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាជួនភ្ញៀវ
  – ធ្វើរឿងផ្សេងៗទៀតដែលថ្នាក់ដឹកនាំដាក់អោយ

   

  Job Requirements

    – អាចរកប្រាក់ចំណូលពី​​​​$100 ទៅ​​​​​​$300ក្នុងមួយខែ
  – កន្លែងធ្វើការងារសុវត្ថភាពល្អក្នុងបំពេញការងារ
  – អាចឈប់សំរាកបានមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍
  – អាចបំពេញការងារក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាក និងថ្ងៃអាទិត្យបាន
  – ទីតាំងនៃកន្លែងធ្វើការងារនៅផ្សារទំនើបA​​eon
  – ម៉ោងធ្វើការងារពីម៉ោង​ 9:00 am ដល់​​​ 12:00 pm (៨ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ តែត្រូវឆ្លាស់វេនគ្នា)
  – មិនត្រូវការបទពិសោធន៏​​រឹមានបទពិសោធន៏ក៍ល្អ
  – មានការបង្ហាត់បង្រៀនការងារ
 • Contact Information

 • Company Name FORVAL (CAMBODIA) CO.,LTD (Japanese Consulting Company)
 • Contact Person Mr. Eng Sothearith
 • Phone 016 866 412
 • Email hr.fvl.kh@gmail.com
 • Website http://www.samotjob.com
 • Apply Now

Related Jobs