ផ្នែកចេញបុង(ភេទស្រី)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 2
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Jan 6, 2018
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    -​ ប្រាក់ខែ:តាមសមត្ថភាព
  -​ មានបទពិសោធន៍កាន់តែល្អ
  – ផ្តល់អតិភាពចំពោះនិស្សិត
  – ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រស្ទាត់ជំនាញ
  – ចេះភាសាអង់គ្លេស
  – ជាមនុស្សស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមានឆន្ទៈ
  -​ ធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទ​ដល់ថ្ងៃសៅរ៍
  – ម៉ោងធ្វើការ 7:30-12:00 1:00-5:00
 • Contact Information

 • Company Name Idea Electrical
 • Contact Person Keven
 • Phone 016 87 87 55
 • Email ideaelectrical55@gmail.com
 • Website
 • Apply Now