ប្រធានហាង

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Jan 12, 2018
 • Job Description

    – មានជំនាញក្នុងការឆុងកាហ្វេ ភេទជ្ជះផ្សេងៗ និងអាហារផ្សេងទៀត.
  – ទទួលខុសត្រូវរាល់ការបញ្ជាទិញ និងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន.
  – រក្សាអនាម័យ.
  -មានការបង្កើតភេទជ្ជះថ្មីៗ
  -បង្កើតនៅគំនិតច្នៃប្រឌិត និងរូបមន្តថ្មីៗ .
  -ទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក.
  -ទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងស្តុក.

   

  Job Requirements

    -ភេទៈស្រី និង ប្រុស
  -បញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រ
  -មានបទពិសោធន៏ចាប់ពី(3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំ)
  -រួសរាយនិងទំនាក់ទំនងល្អ
  -ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់, ខិតខំធ្វើការ, ថាមពល, ឆ្លាតវៃ, អាចបត់បែនបានរៀនសូត្រយ៉ាងឆាប់រហ័ស, ការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់, មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការជាអ្នកដឹកនាំក្រុម.
  +លក្ខខ័ណ្ឌនិងអត្ថប្រយោជន៍:
  -ធ្វើការពីថ្ងៃ ច័ន្ទ -អាទិត្យ​
  -ឈប់សំរាក៤ដង/មួយខែ
  -ម៉ោងធ្វើការចាប់ពី 06:00ព្រឹក ដល់ 02:00ល្ងាច(ផ្តល់អាហារថ្ងៃត្រង់មួយពេល)
  -ប្រាក់ខែទទួល (200$-400$)
  -មានប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែ
  -ប្រាក់ឧបត្ថមផ្សេងៗ
 • Contact Information

 • Company Name ភូមិបុត្តាយា
 • Contact Person Mrs. Phanna HENG
 • Phone 093 545 928
 • Email phanna@voraksatya.com
 • Website https://www.facebook.com/voraksatya.kh/%20%20
 • Apply Now