ប្រធានចុងភៅ ម្ហូបប៊ូហ្វេ (Head Chef Buffet ) -003618

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Jun 7, 2017
 • Job Description

  – គ្រប់គ្រង បុគ្គលិកផ្ទះបាយការចេញម្ហូប និងចំណាយថ្លៃដើម
  – កំណត់គ្រឿងទេសធ្វើទឹកជ្រលក់អោយត្រូវតាមមុខម្ហូប
  – គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកផ្នែកផ្ទះបាយទាំងអស់
  – ពង្រឹងសុវត្ថិភាពក្នុងផ្ទះបាយអោយបានល្អប្រសើរនៅពេលបំពេញការងារស្របតាមបទដ្ឋានការងារដែលកំណត់
  – ពង្រឹងរសជាតិម្ហូបអោយបានល្អប្រសើរ ធ្វើអោយភ្ញៀវពេញចិត្តនឹងមុខម្ហូប
  – ពង្រឹងបរិយាកាស ភាពស្អាតបាត និងផាសុកភាពក្នុងផ្ទះបាយ

   

   

  Job Requirements

  – មានបទពិសោធន៏ច្រើនឆ្នាំជាមួយម្ហូបស៊ុប និងសាច់អាំង
  – មានសមត្តភាពខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុម
  – ម៉ោងបម្រើការងារប្រែប្រួល
  – អាចបំពេញការងារបានលើពីលក្ខខណ្ឌធម្មតា
  – អាចគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៏ប្រែប្រួលភ្លាម
  – អាចមកប្រើការងារបានក្នុងករណីចាំបាច់
  – អាចទទួលខុសត្រូវលើការដាក់ភារៈកិច្ចបន្ថែមនានា ក្នុងករណីចាំបាច់
  – អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានល្អប្រសើរ
  – យ៉ាងហោចណាស់បពា្ចប់កម្រិតសិក្សាត្រឹមថ្នាក់ទី ១២ ឫធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តាលនានាដែលពាក់ព័ន្ធ

  Benefit Note:

  – Salary negotiated
  – Date and Time upon discuss on the interview

 • Contact Information

 • Company Name CamUp Job Center
 • Contact Person Ms. Vuth Sokunneary
 • Phone (+855) 10 777 221
 • Email mk@camupjob.com
 • Website www.camupjob.com
 • Apply Now