បុគ្គលិកសំអាត(សៀមរាប)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 27, 2017
 • Job Description

    – មានចរិកល្អ ,ឧស្សាហ៏ព្យាយាមក្នុងការងារ
  – អំណត់, អត់ធ្មត់និងរួសរាយរាក់ទាក់
  – មានបទពិសោធន៏ក្នុងការងារមួយឆ្នាំ
  – រៀបចំសំអាតបន្ទប់ក្នុងអគារ
  – រៀបចំសំភារៈសំអាតអោយមានរបៀបរៀបរយ

   

  Job Requirements

    – អាចសរសេរ ឫនិយាយភាសារខ្មែរតែបើចេះនិយាយភាសាថៃកាន់តែល្អ
  – ម៉ោងធ្វើការ ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍
 • Contact Information

 • Company Name MISTINE (CAMBODIA) CO., LTD
 • Contact Person Mr. Ma Sambath
 • Phone 023 966 319 / 017 27 36 97 / 096 852 24 68
 • Email masambath.mtc.cambodia@gmail.com
 • Website
 • Apply Now