បុគ្គលិកផ្នែក ចែកចាយស៊ីមកាត (៥៤​នាក់ បន្ទាន់)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 54
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Oct 7, 2017
 • ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលឹក

  បុគ្គលិកផ្នែក ចែកចាយស៊ីមកាត

   

  ក្រុមហ៊ុន Worldbridge Outsourcing Solutions Co.,Ltd ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក ចែកចាយស៊ីមកាត នៅតាមបណ្តាខេត្ត ក្រុង ទូទាំង ២៤ ក្រុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចំនួន ៥៤នាក់ បន្ទាន់ ។

  លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖

            អាយុចាប់ ១៨  ៣០ឆ្នាំ

            មានប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ

            ត្រូវមានប្រវត្តិរូប (CV ) ភ្ជាប់មកជាមួយរូបថត 4×6

            ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ សៀវភៅគ្រួសារ

            អាចធ្វើចុះទៅធ្វើការឬស្នាក់នៅតាមខេត្តបាន

  អត្ថប្រយោជន៍៖

            ប្រាក់ខែសមរម្យ

            ជ្រើសរើសទាំងពីរភេទ

            មានប្រាក់សម្រាប់ស្នាក់នៅ និង អាហារប្រចាំថ្ងៃ

            មានការធានារ៉ាប់រង អាយុជីវិត ២៤ម៉ោង

            មានឡានដឹកជញ្ជូនដល់គោលដៅ

            ចែកជូនឯកសណ្ឋានដោយឥតគិតថ្លៃ

            ចែកជូនទូរសព្ទ័សម្រាប់ធ្វើការ

            ចែកជូនស៊ីមកាតមួយ ដែលមានទឹកប្រាក់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរួចជាស្រេច

            ប្រសិនបើបេក្ខជន បេក្ខនារី មានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន ផ្ទាល់នៅ អគារParkway Square Center បន្ទប់លេខ ២FA1 ជាន់ទី ២ ផ្លូវ ម៉ៅសេទុង សង្គាត់ ទួលស្វាយព្រៃ២ ខណ្ឌ័ ចំការមន រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ

  លេខទូរសព្វ ៖ +855(0) 23 987 252/ 093 443 925/ 017 345 546

  អ៊ីម៉ែល  ៖   hrd@wboutsourcing.com

                  hr_asst2@wboutsourcing.com

  វេបសាយ៖  www.wboutsourcing.com

  • : Phnom Penh
  • : 54
  • : fulltime
  • : World Bridge Outsourcing Solutions Co., Ltd
  • : BPO
  • : HR & Operations Department
  • : +855(0) 23 987 252/ 093 443 925/ 017 345 546
  • : hr_asst2@wboutsourcing.com
  • : http://wboutsourcing.com/
  • : អគារParkway Square Center បន្ទប់លេខ ២FA1 ជាន់ទី ២​ ផ្លូវ ម៉ៅសេទុង សង្គាត់ ទួលស្វាយព្រៃ២ ខណ្ឌ័ ចំការមន
 • Contact Information

 • Company Name World Bridge Outsourcing Solutions Co., Ltd
 • Contact Person HR & Operations Department
 • Phone +855(0) 23 987 252/ 093 443 925/ 017 345 546
 • Email hr_asst2@wboutsourcing.com
 • Website http://wboutsourcing.com/
 • Apply Now