បុគ្គលិកផ្នែកលក់ ($350-$500)ចំនួន 5នាក់

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 5
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 11, 2017
 • Job Description

    – ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ត្រូវបានផ្តល់អទិភាព។
  -មានឆន្ទះក្នុងការលក់អោយសម្រេចបានតាមផែនការដែលក្រុមហ៊ុនដាក់អោយ។
  – មានភាពស្មោះត្រង់ និងវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន។
  – ធ្វើការងារផ្សេងទៀតតាមការស្នើសុំ និងដាក់អោយដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។

  អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន៖

  អាចទទួលបានកំរៃចាប់ពី USD350 រហូតដល់USD500។

  – ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលទាក់ទងនិងការលក់។

  បើបេក្ចជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ញើរ CV មកកាន់ Email: luxuanyue@gmail.com ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរសព្ទ័លេខ: 086 65 86 86 / 023 6999666
  អាស័យដ្ឋានក្រុមហ៊ុន៖ ផ្ទះលេខ ៩អា ភូមិដំណាក់ធំ1 សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ។

   

  Job Requirements

    – ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ត្រូវបានផ្តល់អទិភាព។
  -មានឆន្ទះក្នុងការលក់អោយសម្រេចបានតាមផែនការដែលក្រុមហ៊ុនដាក់អោយ។
  – មានភាពស្មោះត្រង់ និងវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន។
  – ធ្វើការងារផ្សេងទៀតតាមការស្នើសុំ និងដាក់អោយដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។

  អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន៖

  អាចទទួលបានកំរៃចាប់ពី USD350 រហូតដល់USD500។

  – ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលទាក់ទងនិងការលក់។

  បើបេក្ចជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ញើរ CV មកកាន់ Email: luxuanyue@gmail.com ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរសព្ទ័លេខ: 086 65 86 86 / 023 6999666
  អាស័យដ្ឋានក្រុមហ៊ុន៖ ផ្ទះលេខ ៩អា ភូមិដំណាក់ធំ1 សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ។

 • Contact Information

 • Company Name EZ-COCAM (CAMBODIA) CO,.LTD.
 • Contact Person Ms.Eliza Lu
 • Phone 086 65 86 86 / 023 6 999 666
 • Email luxuanyue@gmail.com
 • Website
 • Apply Now