ដេគ័រ (ម្ដុំផ្សារដើមគរ)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 2
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 4, 2017
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    -បទពិសោធ១ឆ្នាំ សំខាន់ការតាំងចិត្តធ្វើការងារ
  -អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ
  -បញ្ចប់កាសិក្សាត្រឹមថ្នាក់ពី១២
  -មានកាយសម្បទារឹងមាំ
  -មានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ
  -គោរពម៉ោង និងពេលវេលាការងារ
  -មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារ។
 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Ms.Syrina
 • Phone 011/093 986-969 &076/096 227-5775
 • Email cvaseanjobs.sophanna@gmail.com
 • Website http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh
 • Apply Now