ជំនួយការមេផ្ទះ

 • Location Phnom Penh
 • Salary 500-550$
 • Number of Hiring 2
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Dec 27, 2017
 • លក្ខខណ្ឌការងារ៖

  •           ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ២៣ ឆ្នាំ ដល់ ៣៥
  •           ត្រូវមានសុខភាពល្អ ពុំមានជំងឺឆ្លង
  •           ចេះអាននឹងចេះសរសេរអក្សរខ្មែរបាន
  •           មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ សំបុត្រកំណើត ឬប័ណ្ណស្នាក់នៅ

  អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ៖

  •           តម្លៃសេវាបញ្ជូន ឥតគិតថ្លៃ
  •           ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេសមុនចាកចេញឥតគិតថ្លៃ
  •           ទទួលបានការស្នាក់នៅនិងការហូបចុកដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងពេលបណ្ដុះបណ្ដាល
  •           ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តមុនពេលចាកចេញ ១០០ដុល្លាអាមេរិច
  •           ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមម៉ោង ២១.១៥ដុល្លាសឹង្ហបុរី រៀងរាល់ការធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យ
  •           អាចបន្តអាណត្តិបាន ២ឆ្នាំ បន្ថែមទៀត
  • ទទួលបានការធានារាប់រង សុខភាព និងអាយុជីវិត ក្នុងកំឡុងពេលកិច្ចសន្យា
  • : សឹង្ហបុរី
  • : 500-550
  • : 2
  • : fulltime
  • : IIS Company Ltd.
  • : Human Resource
  • : ផ្នែកជ្រើសរើស
  • : 016 31 08 16
  • : recruit.reciept@iis.com.kh
  • : http://www.iis.com.kh/
  • : ផ្ទះលេខ៤៨ ផ្លូវលេខ១ បុរីពិភពថ្មី គីឡូម៉ែត្រលេខ ៦ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
 • Contact Information

 • Company Name IIS Company Ltd.
 • Contact Person ផ្នែកជ្រើសរើស
 • Phone 016 31 08 16
 • Email recruit.reciept@iis.com.kh
 • Website http://www.iis.com.kh/
 • Apply Now

Related Jobs