ជំនួយការមេផ្ទះ

 • Location Phnom Penh
 • Salary ៥០០ ទៅ ៥៥០​ ដុល្លាសឹង្ហបុរី$
 • Number of Hiring ៥០
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Jan 4, 2018
 • ប្រភេទការងារ៖ ជំនួយការមេផ្ទះ

  ប្រាក់ខែ៖ ៥០០ ទៅ ៥៥០ ដុល្លាសឹង្ហបុរី

  ថ្ងៃធ្វើការ៖ ចន្ទ ដល់ សៅរ៍

  រយះពេលកិច្ចសន្យា៖ ២ឆ្នាំ

  ទីតាំង៖ ប្រទេសសឹង្ហបុរី

  លក្ខខណ្ឌការងារ៖

            – ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ២៣ ឆ្នាំ ដល់ ៣៥

            – ត្រូវមានសុខភាពល្អ ពុំមានជំងឺឆ្លង

           –  ចេះអាននឹងចេះសរសេរអក្សរខ្មែរបាន

            – មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ សំបុត្រកំណើត ឬប័ណ្ណស្នាក់នៅ

  អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ៖

            – តម្លៃសេវាបញ្ជូន ឥតគិតថ្លៃ

            – ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេសមុនចាកចេញឥតគិតថ្លៃ

            – ទទួលបានការស្នាក់នៅនិងការហូបចុកដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងពេលបណ្ដុះបណ្ដាល

            – ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តមុនពេលចាកចេញ ១០០ដុល្លាអាមេរិច

            – ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមម៉ោង ២១.១៥ដុល្លាសឹង្ហបុរី រៀងរាល់ការធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យ

            – អាចបន្តអាណត្តិបាន ២ឆ្នាំ បន្ថែមទៀត

   

            – ទទួលបានការធានារាប់រង សុខភាព និងអាយុជីវិត ក្នុងកំឡុងពេលកិច្ចសន្យា

  • : Phnom Penh
  • : ៥០០ ទៅ ៥៥០​ ដុល្លាសឹង្ហបុរី
  • : ៥០
  • : fulltime
  • : IIS Company Ltd.
  • : ជំនួយការមេផ្ទះ
  • : Recruitment Department
  • : ០២៣ ៦៦៦៦ ២៥៥ / ០៩៦ ៥២ ២២ ៧៩២ / ០៨៨ ៦៦៦ ២០១៧
  • : media@iis.com.kh
  • : http://www.iis.com.kh
  • : ផ្ទះលេខ 48 ផ្លូវជាតិលេខ៥ (បុរីពិភពថ្មី) សង្កាត់ឬស្សីកែវ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
 • Contact Information

 • Company Name IIS Company Ltd.
 • Contact Person Recruitment Department
 • Phone ០២៣ ៦៦៦៦ ២៥៥ / ០៩៦ ៥២ ២២ ៧៩២ / ០៨៨ ៦៦៦ ២០១៧
 • Email media@iis.com.kh
 • Website http://www.iis.com.kh
 • Apply Now