ជំនួយការគ្រប់គ្រងក្នុងម៉ាតលក់ទំនិញ

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 6, 2017
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    – ភេទប្រុស នៅលីវ អាយុចាប់ ២០ ដល់ ៣៥ ឆ្នាំ
  – កម្រិតវប្បធម៌បាក់ឌុប ឬ ជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
  – ចេះប្រើប្រាស់ Ms.Word &Excel
  – មានការទទួលខុសត្រូវទៅលើការងាររបស់ខ្លួន
  – ចេះបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារ
  – មានការអត់ធ្មត់ រហ័សរហួន សុខភាពល្អ មាំមួន

  បើបេក្ខជន បេក្ខនារី មានចំណាប់អារម្មណ៍លើតួនាទីណាមួយ សូមដាក់ CV ជាមួយរូបថតបច្ចុប្បន្ន មកតាមរយៈ អ៊ីម៉ែល៖ admin@tannguonthai.com

  ទូរស័ព្ទលេខ 015 222 177, 015 222 188
  (ផុតកំណត់ថ្ងៃទី ៣០ តុលា ២០១៧)

 • Contact Information

 • Company Name Tan Nguonthai Co.,Ltd
 • Contact Person HR & Admin
 • Phone 015 222 177, 015 222 188
 • Email admin@tannguonthai.com
 • Website
 • Apply Now