ជាងអិនធើណេត​ (Technician) – (បន្ទាន់)

 • Location Phnom Penh
 • Salary 200$ -400$$
 • Number of Hiring 40
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 6, 2017
 •  

  ជួសជុលខ្សែរ អ៊ីនធើណេត
  ដំឡើងខ្សែរអ៊ីនធើណេតដល់ផ្ទះអតិថិជននឹងតាមបង្គោលភ្លើង
  ផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដោយផ្ទាល់ដល់អតិថិជន និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
  កំណត់ប្រពន្ធ័លើម៉ូដឹម (Configure Modem)
  លក្ខ័ណការងារ
  មិនទាមទារបទពិសោធន៏នឹងចំណេះដឹងខ្ពស់
  បេក្ខជនចេះផ្នែក IT នឹង អគិសនីខ្លះៗកាន់តែល្អ
  មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
  អាចធ្វើការនៅខាងក្រៅនឹងក្រោមសម្ពាធបាន
  អាចឡើងបង្គោលភ្លើងបាន
  មានសុខភាពល្អ ទំនាក់ទំនងល្អ

  អត្ថប្រយោជន៍
  ប្រាក់ខែសមរម្យ + ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត
  ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំទី១៣ & ១៤
  មានឳកាសក្នុងការដំឡើងឋានៈ
  ប្រាក់រង្វាន់បុគ្គលិកធ្វើការឆ្នើម
  ធានារ៉ាប់រង
  ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ
  ផ្តល់ឯកសណ្ឋានក្រុមហ៊ុន នឹងសំភារៈការពារសុវត្ថិភាពក្នុងពេលបំពេញការងារ

  បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយកCVមកកាន់អាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖
  No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  Email : hr@opennet.com.kh
  Tel : 097 244 3287 / 087 843 886
  Website: www.opennet.com.kh / Facebook: Opennet recruitment

  • : Phnom Penh
  • : 200$ -400$
  • : 40
  • : fulltime
  • : 40
  • : Private Sector
  • : HR Department
  • : 096 76 84 007
  • : job@opennet.com.kh
  • : https://www.opennet.com.kh
  • : #49 Street 306, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia.
 • Contact Information

 • Company Name 40
 • Contact Person HR Department
 • Phone 096 76 84 007
 • Email job@opennet.com.kh
 • Website https://www.opennet.com.kh
 • Apply Now