ជាងម៉ានស៊ីនគ្រប់ប្រភេទ /machanic

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Oct 13, 2017
 • Job Description

    – ជ្រើសរើសជាងជួសជុលម៉ាស់ីុនជាច្រើននាក់។
  – មានបទពិសោធន៏ចាប់ពី២ឆ្នាំឡើងទៅក្នងការជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីន។
  – យល់ដឹងពីរបៀបជួសជុល គ្រឿងម៉ាសីុនផ្សេងៗ ដូចជា ខាងភ្លើង  ម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម, សិប្បកម្ម និងវេចខ្ចប់់។
  – អាចចេះផ្សារគ្រឿងដែក ឬអ៊ិណុក ។ល។
  – ចេះជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ម៉ាសីុនចំរុះទឹក ម៉ាសីុនផ្លាសស្ទិច តំឡើងជួសជុលកំប្រេស័រ និង ជួសជុលឡាន។
  – មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស។
  – មានអត្តចរិកស្លូតបូត អត់ធ្មតនឹងការងារ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម ហើយស្មោះត្រង់។
  – ប្រាក់ខែ 200$ to 500$

  *** អាចធ្វើការបានបន្ទាប់ពីសំភាសន៍។
  -ទទួលបានប្រាបៀរវត្តល្អ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត។
  -ធ្វើការថ្ងៃ : ចន្ទ័ ដល់ សៅរ៍
  -ថ្ងៃឈប់សំរាក : ថ្ងៃអាទិត្យ និង បុណ្យជាតិ
  សំម្កាល់ ៖ជាក្រុមហ៊ុនដែលសម្ភាសន៍ផ្ទាល់

   

  Job Requirements

    – បុគ្គលិកភេទប្រុស
  – អាយុ 20 ដល់35 ឆ្នាំ
  – ចេះជួសជុល រឺមានបទពិសោធលើម៉ាស៊ីនយ៉ាងតិច2ឆ្នាំ (compressor )
  – ចេះផ្សារដែក ឬ អ៊ីណុក
  – ចេះប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន
  – ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារនិងមានអំនត់អត់ធ្មត់ និង
  ចេះតម្លើងនិងរៀបចំម៉ាស៊ីន។
  – ទីតាំងនៅភ្នំពេញ
  – អាចមានបេសក្កកម្មតាមខេត្ត
  – ចេះភាសារកាន់តែប្រសើរ
  -មានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តរូបសង្ខេបតាមរយះអាស័យដ្ឋានខាងក្រោម
  សំម្កាល់ ៖ជាក្រុមហ៊ុនដែលសម្ភាសន៍ផ្ទាល់
 • Contact Information

 • Company Name YSG Co.,Ltd
 • Contact Person HR
 • Phone 0968590775
 • Email yeungshigroup123@gmail.com
 • Website http://www.yeungshigroup.com.kh
 • Apply Now